of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:18.02.2023 14:40:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTM-452
Mezuniyet Tez Çalışması II
2,0
1,0
2,0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof.Dr. Deniz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Ziraat Fakültesi 261
E-Posta
denizyilmaz@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
09:00 - 17:30
İş Telefonu
246 214 6359
Dersin Amacı/Hedefleri
öğrencinin belli bir konuda teorik veya uygulamalı bir araştırma yapıp, bunu bilimsel yazım kurallarına uygun bir rapor halinde sunma bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği
Tüm tarım alet ve makinalarını ve Tarım makinaları ile ilgili mühendislik esasları, Araştırma yöntemleri ve istatistik analizlerin kullanımı, dispozisyon oluşturma ve Edinilen bilgileri düzgün bir metin haline getirme

Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
30
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:18.02.2023 14:44:00)
DK1
Araştırma yöntemleri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
DK2
Yapacağı çalışmanın mesleki açıdan önemini ortaya koyabilme
DK3
Öğrenimleri süresince kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini Diploma tezi için hedefledikleri konuda kullanabilme
DK4
Tez çalışması sırasında gerekli bilgiye ulaşabilmek amacıyla disiplinler arası çalışma ve girişimlerde bulunabilme
DK5
Teknolojik gelişmeleri takip etme ve çalışmalarında kullanabilme
DK6
Mesleki sorumluluklarını kavrama, planlı çalışma disiplinine sahip olma
DK7
Gerekli bilgiye basılı kaynaklardan, sanal ortamdan ulaşabilme ve elde ettiği bilgileri mantık sırası içerisinde sıralayabilme
DK8
Edindiği bilgileri ve çalışmalarına ait sonuçları düzgün bir metin halinde sunabilme ve değerlendirebilme