of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:15.01.2023 16:14:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTM-428
Hassas Tarım Teknolojisi
3,0
3,0
3,0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Önder UYSAL
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
161
E-Posta
onderuysal@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba: 10:30-11:30 / 15:00-16:30
Perşembe: 10:30-11:30 / 15:00-16:30
İş Telefonu
02462146364
Dersin Amacı/Hedefleri
Dersin içeriğine uygun olacak şekilde öğrencilere Hassas tarımın prensip ve kavramlarını açıklamak, hassas tarımda kullanılan teknolojiler ve teknikleri açıklamak, Hassas tarımda Tarım makinaları uygulamalarını açıklamak ve öğretmek.
Dersin İçeriği
Hassas tarımın tüm bileşenlerini kapsar. Bu bileşenler içerisinde GPS, CBS, verim haritalama, değişken oranlı uygulamalar ve ISO-Bus gibi tüm teknolojileri ilgili benzeri bilgiler. Verim haritalamayı, Değişken oranlı uygulamayı, bunların bileşenlerini ortaya koyar. Traktör, biçerdöver, toprak işleme aletleri; ekim, dikim ve gübreleme makinaları, tarımsal savaş makinaları, sulama makinaları, hasatharman makinaları, sulama makinaları, bitki koruma makinalarındaki uygulamaları ve Hassas tarımda ekonomiklik ve işletme kavramlarını kapsar.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
15
Aktarılabilir Beceri Dersi
15
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:20.02.2023 07:14:00)
DK1
Hassas tarım yöntemlerini kavrayabilmek.
DK2
Hassas tarım teknolojileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.
DK3
Çeşitli mühendislik dallarını ve yöntemlerini hassas tarım anlamında sentezleyebilmek.
DK4
Tarımda verimdeki değişkenlikleri hassas tarım yöntemleriyle analiz edebilmek.
DK5
Tarımsal üretimde verimi arttırırken çevreye duyarlı ve heterojen uygulamalar hakkında bilgi edinmek.