of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:15.01.2023 14:57:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTM-420
Biyoyakıt Teknolojisi
3,0
3,0
4,0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Önder UYSAL
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
161
E-Posta
onderuysal@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba: 10:30-11:30 / 15:00-16:30
Perşembe: 10:30-11:30 / 15:00-16:30
İş Telefonu
02462146364
Dersin Amacı/Hedefleri
Katı, sıvı ve gaz halinde bulunan biyoyakıtların hammaddelerini, üretim tekniklerini, kullanım amaç ve alanlarını öğretmek. Biyoyakıtların fosil yakıtlara olan üstünlüklerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Biyokütle kaynakları, Biyokütle enerjisi, Biyogaz teknolojisi, Biyodizel teknolojisi, Biyohidrojen, Biyoalkoler, Biyoethanol teknolojisi, Enerji Bitkileri, Türkiye de ve Dünyada biyoyakıtlar, 3. ve 4. nesil biyoyakıtlar.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
15
Aktarılabilir Beceri Dersi
15
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:15.01.2023 16:07:00)
DK1
Biyoyakıtlar hakkında genel bilgiye sahip olunur.
DK2
Biyoyakıtların üretim teknolojisi öğrenilir.
DK3
Biyoyakıtların çevreye ve tarım üzerine etkilerinin farkında olunur.
DK4
Biyoyakıt üretimi için kullanılan organik kaynakların neler olduğunu açıklayabilir.
DK5
Farklı biyoyakıt üretim süreçlerini (gazifikasyon, transesterifikasyon, vs.) karşılaştırabilir.
DK6
Biyoyakıt üretim süreçlerinin aşamalarını sıralayabilir.
DK7
Biyoyakıt üretimi ile ilintili madde ve enerji denkliklerini hesaplayabilir.
DK8
Biyoyakıtlar ile fosil yakıtları enerji eldesi, üretim prosesleri ve çevresel etkiler açısından kıyaslayabilir.
DK9
Biyoyakıt üretiminin ekonomik ve çevresel etkilerini tartışabilir.