of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:20.01.2023 09:40:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTM-415
Hasat ve Harman Makinaları
3,0
3,0
4,0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Deniz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Dr. Mehmet Emin GÖKDUMAN
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Bu dersin amacı öğrencilerin; hasat işleminin temel işlevini ve hasat süreçlerini anlayabilmesi, kesme kuramını kavrayabilmesini, hasat makinalarını tanımasını, hasat makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullanım özelliklerini kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Giriş-Sınıflandırma-Hasat Makinalarında Temel İşlevsel Süreçler-Hasat Makinaları Tasarımında Genel İlkeler-Hasat Makinaları Kullanınımda Genel İlkeler-Kaba yem hasat makinaları-Yöntem ve makinalar-Kesme mekaniği ve bitki yapısı -Makaslama kesme kuramı ve düzenleri (Tanburlu, diskli tip ot biçme makinaları)- Serbest kesme kuramı ve düzenleri- Kıyma işlemi-Silaj makinaları-Tırmıklama-Tırmıklama kuramı-Ot tırmıkları (Yıldız çarklı, ağik tanburlu, rotorlu tip)-Balyalama-Sıkıştırma kuramı-Balya makinaları (dikdörtgen, slinidirik)-Taneli ürün hasatı-Yöntem ve makinalar-Biçerdöver -Fonksiyonel işlemler ve kuramla-Temel birimler-Tabla- Harmanlama Birimi-Ayırma Birimi- Temizleme Birimi -Lif Bitkileri hasatı-Pamuk toplama makinaları-Keten/Kenevir Hasat Makinaları-Meyve ve Sebze Hasat Makinaları-Hasat kısıtları (Doğal, ekonomik)-Fonksiyonel işlemler-Hasat (silkeleme, sarsma, yolma)-Toplama- Ayırma
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Program Dersi
30
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
15
Aktarılabilir Beceri Dersi
15
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:20.01.2023 09:52:00)
DK1
Hasadın tanımı, tarihsel gelişimi, Türkiye’de hasat makinalarının durmunu kavrayabilme
DK2
Hasat kuramını kavrayabilme
DK3
Hasatta kullanılan biçme makinalarını öğrenme
DK4
Silaj mekanizasyonunu kavrayabilme
DK5
Taneli ürün hasat makinalarının konstrüktif ve kullanım özelliklerini kavrayabilme
DK6
Meyve ve sebze hasadında kullanılan makinaları öğrenme