of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:20.02.2023 11:18:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTM-302
Dinamik
3,0
3,0
3,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Sevil KARAASLAN
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Newton ve Euler tarafından oluşturulan ilkeleri kullanarak, öğrencilerin hareketli cisimler kavramını ve bu cisimlerin uygulamalarını anlatılması
Dersin İçeriği
Dinamiğe Giriş: yer-değiştirme, hız, ivme; Maddesel Noktanın Kinematiği: partiküllerin lineer ve eğrisel hareketleri, bağıl hız; Maddesel Noktanın Kinetiği: kuvvet, kütle ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum; Maddesel Noktalar Sisteminin Kinetiği; Planer Kinematik: 2 boyutlu cisimlerde dönme, bağıl hız, bağıl ivme; Planer Kinetik: 2 boyutlu cisimlerde doğrusal ve sabit nokta etrafında dönme hareketleri, eylemsizlik yarıçapı, genel düzlemsel hareket, iş ve enerji.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Program Dersi
5
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
15
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
15
Aktarılabilir Beceri Dersi
15
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:20.02.2023 11:20:00)
DK1
Dinamik ve kinematik problemleri sözlü ve yazılı anlatımla tanımlayabilmek.
DK2
Mühendislik dinamiği kapsamındaki uygulamalı parçacıklar ve rijit cisimler kinematiği ile ilgili problemleri, basit çizim teknikleri ve modern bilgisayar teknolojileri kullanarak modelleyebilmek.
DK3
Problem çözme ve mühendislik senaryolarına tasarım çözümleri üretme gibi uygulamalarla, mühendisliğin dinamik ile ilgili ilkelerini uygulayabilmek.
DK4
Mühendislik dinamiği kapsamındaki uygulamalı parçacıklar ve rijit cisimler kinematiği ile ilgili problemleri matematiksel formülasyonlarını oluşturabilmek.
DK5
Parçacıklar - rijit cisimler dinamiğini ve uygulamalarını analiz edebilime ve sonuçları yorumlayabilmek.