of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:20.01.2023 14:31:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTM-213
Tarımsal Elektrifikasyon
3,0
3,0
4,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Ahmet Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Ziraat Fakültesi
E-Posta
kamilbayhan@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Tarım ile elektrifikasyon arasında bağ kurabilme ve tarımsal uygulamalarda uygun materyal seçiminin belirlenmesi
Dersin İçeriği
İçsel tarım kesimini kapsamakta olup tarımsal etkinliklerin (aydınlatma, havalandırma, ısıtma, soğutma) elektrik enerjisi ile yapılması
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:20.01.2023 14:32:00)
DK1
Elektrik enerjisinin üretim yollarını ve elektriğin temel büyüklük ve kavramlarını bilme
DK2
İşletmeye ait uygun trafo gücünü, bir elektriksel tüketiciye ait tel çapını hesaplayabilme
DK3
İçsel ve Dışsal aydınlatma hesabını yaparak o mekana ait lamba sayısını ve tipini belirleyebilme
DK4
Bir tarımsal işletmeye ait elektriksel havalandırma hesabı yaparak uygun havalandırıcı kapasitesini belirleyebilme
DK5
Soğutma tesisi hesabını yaparak uygun motor kapasitesini belirleyebilme