of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:09.03.2023 11:05:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTM-207
Mühendislik Matematiği
4,0
4,0
4,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Abdullah ÖZKALE
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Mühendislik temelli incelemeler için gerekli olan matematiksel becerilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Diferansiyel denklemler: tanımlar, sınıflandırmalar
Basit (adi) diferansiyel denklemler
Lineer diferansiyel denklemler
Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler
Homojen diferansiyel denklemler
Homojen yapılabilen diferansiyel denklemler
Tam diferansiyel denklemler
Tam hale getirilebilen diferansiyel denklemler
Tam ve homojen olan diferansiyel denklemler
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:09.03.2023 11:19:00)
DK1
Vektör kavramı ve 3-boyutlu uzayda vektör, doğru ve düzlem arasındaki ilişkiyi bilir. Vektör değerli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral işlemlerini anlar.
DK2
Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarını öğrenir.
DK3
Çok değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev ve zincir kuralını öğrenir.
DK4
İki değişkenli fonksiyonlarda Taylor seri açılımını bilir.
DK5
Çok değişkenli fonksiyonlarda yönlü türev ve gradiyent kavramlarını anlar.
DK6
Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum problemlerini çözmeyi becerir.
DK7
İki katlı integralleri hesaplamayı ve bunların uygulama alanlarını öğrenir.
DK8
Eğrisel integralleri hesaplamayı ve Green teoreminin uygulamalarını öğrenir.