of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:07.03.2023 17:35:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTM-206
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
3,0
3,0
4,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Recep KÜLCÜ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
recepkulcu@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Tarımsal amaçla kullanılan güneş, rüzgar, biyogaz, biyokütle ve hidroenerji gibi kaynakların kullanıldığı sistemlerin tanıtımı, tasarımı ve planlanması
Dersin İçeriği
Güneş enerjisi, güneş kollektörleri, fotovoltaik sistemler, rüzgar türbinleri, biyogaz potansiyeli hesabı, biyogaz tesislerinin planlanması.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Program Dersi
30
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
10
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:07.03.2023 17:35:00)
DK1
Biyokütle, güneş, jeotermal ve rüzgar enerjisi kavramlarının tarım ve gıda sektöründeki uygulanma mantığını kavrayabilmek.
DK2
İlgili sektörlerdeki yenilenebilir enerjilerin kullanım etkinliğini artırabilecek çözümler sunabilmek.
DK3
Farklı disiplinlerden kişilerle, tarımsal alanlardaki problemleri analiz edebilme, çözüm odaklı fikir ve öneriler öne sürebilmek.
DK4
Her bir yenilenebilir enerjinin ülkemiz koşullarındaki potansiyellerinin belirlenerek tarımsal kullanıma uygulanmasının çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini belirleyebilmek.
DK5
Tarımsal faaliyetlerde ve gıda sektöründe yenilenebilir enerjilerin kullanım alanlarını belirleyebilmek.