of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:07.03.2022 20:53:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTM-102
Teknik Resim
3,0
2,0
3,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Önder UYSAL
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
161 Nolu Oda
E-Posta
onderuysal@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba tüm gün
İş Telefonu
02462146364
Dersin Amacı/Hedefleri
Bu derste mühendislik eğitiminin temeli olan, öğrencilere teknik resimin araç ve gereçlerini kullanma, teknik resimin tarımsal ve endüstriyel alanlardaki yerini ve önemini kavrama, bir tasarımın imalatı için gerekli olan üç görünüşünü çizebilme, perspektif görünüşünü elde edebilme, kesitini alabilme ve ölçülendirme yapabilme yeteneğini kazandırma sonucunda öğrencilere meslek yaşamında gereksinim duyacakları "Temel Teknik Resim" bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
- Teknik Resim Araç ve Gereçlerinin Tanıtımı,
- Yazı ve Çizgi Çizme Teknikleri,
- Geometrik Şekil Çizimleri,
- İzdüşüm Teorisi,
- Perspektiften Görünüş Çıkarmak ve Tamamlamak,
- Ölçek ve Ölçülendirme Teknikleri,
- 3. Ortak Görünüş Çıkarmak,
- Noksan Verilen Görünüşleri Çıkarmak,
- Kesit Görünüşler Almak,
- Perspektif Çizim Teknikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Program Dersi
10
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
5
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
15
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:19.02.2023 15:42:00)
DK1
Teknik resmin mesleki alanda yararını kavramaya yardımcı olmak.
DK2
Standartlara uygun yazı yazabilmeye yardımcı olmak.
DK3
Teknik resimleri ölçülendirmenin nasıl yapılması gerektiği hakkında yeterli bilgileri edinmek.
DK4
Makina parçalarının teknik resimlerini çizebilmek.
DK5
Makina parçalarının kesit görünüşlerini çizebilmek.