of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:19.01.2023 20:59:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YBT-415
Enzimoloji
2,0
3,0
4,0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Dudu DEMİR
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Öğrencilere enzimler hakkında temel seviyede bilgi verme, enzim kaynakları, enzimlerin kullanım alanları, enzimlerin üretimi, saflaştırılması ve immobizilazsoyunu konuları hakkında bilgi kazandırma ve bu bilgiyi kendi alanlarında kullanabilecekleri formata çevirebilme becerisi kazandırma
Dersin İçeriği
1.Enzimler hakkında genel bilgi 2. Enzimlerin adlandırılması ve sınıflandırılması 3.Enzim aktivitesi ve miktar tayini 4.Enzim aktivitesi üzerine etki eden faktörler 5. Mikroorganizmalar Tarafından Üretilen Enzimler, Bakteriyal Enzimler, Fungal Enzimler 6.Bitkisel Kaynaklı Enzimler 7.Hayvansal Kaynaklı Enzimler 8.Gıda Endüstrisinde Kullanılan Enzimler 9. Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Enzimler 10. Enzimlerin ve Proteinlerin Biyoteknolojik İlaçlar ve Diğer Tıbbi Uygulamaları 11.Deterjan Endüstrisindeki Kullanılan Enzimler, Çevre Kirliliğinin Proteinlerle Temizlenmesi 12.Enzimlerin Üretimi 13.Enzimlerin Saflaştırma Yöntemleri 14.Enzim İmmobilizasyonu
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
60
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:15.01.2024 23:23:00)
DK1
Enzim ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Basit enzim ve konjuge enzim hakkında bilgi sahibi olur.
DK3
Kofaktör ve koenzim hakkında bilgi sahibi olur.
DK4
Holoenzim hakkında bilgi sahibi olur.
DK5
Enzimlerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.