of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:19.01.2023 21:24:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YBT-409
Nanobiyoteknoloji
3,0
3,0
4,0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Biyonanoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji kavramlarının öğrenilmesi, nanoteknolojik ürünler ve kullanım alanlarının kavranması, biyonanogörüntüleme sistemlerinin karşılatılması ve mesleki alanlarda biyonanoteknolojik gelişmelerin araştırılması
Dersin İçeriği
Biyonanoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji (Klasik Biyoteknoloji, Modern Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ve Biyoteknolojinin ara kesiti Biyonanoteknoloji)
Nanoteknolojiye giriş: Mikro boyut ve kısıtları, Nano boyutun tanımı ve önemi, Nanoteknoloji ile üretilen malzemeler (Karbon Nanotüpler, Karbon Fullerenler, Kuantum Parçacıklar, Nanopartiküller (Altin, Gumus, Silika ve Titanyum gibi), Magnetik Nanopartikuller ve Nanoiplikler, nanoçubuklar)
Doğada nanoboyutta biyolojik birleşme (Biyolojide kendiliğinden birleşme ve kendiliğinden organizasyon süreci, Viruslerin, fosfolipid membranların, bakteriyel S tabakaların ve hücre iskeletinin orgnizasyonu, Biyolojik Nanomotorlar)
Nanometrik Biyolojik Birleşmede etkileşimin Moleküler ve Kimyasal temelleri, Moleküler Tanıma ve Biyolojik Yapıların Oluşması
Biyolojik kendiliğinden birleşme, Doğadan esinlenerek oluşturulmuş nanomalzemeler, Biyolojik birleşmenin nanoteknolojide uygulanması
Biyonanoteknoloji ve uygulama alanları (DNA ve protein nanoyapılar nedir? DNA ve protein temelli elektronik uygulamalar, DNA arrayleri, DNA-Nanomekanik araçlar, DNA temelli bilgi depoları)
Biyonano görüntüleme (Biyofonksiyonel nanoparkitüllerin Raman Spektroskopi ve Yüzey Plasmon Spektroskopisinde kullanılması) Sözlü Sunum
Biyonano görüntüleme (Silika Nanopartiküllerin Biyoişaretlemede kullanılması, BioMEMS)
Biyonanoteknolojinin biyoanalizde uygulamaları, Kuantum parçacıkların biyolojik işaretlemede kullanılması, Altın partiküllerinin biyobarkod olarak kullanım alanları
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
100
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
100
Aktarılabilir Beceri Dersi
100
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:19.01.2023 21:25:00)
DK1
Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur.
DK2
Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.