of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:13.03.2023 10:05:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YBT-408
Transgenik Bitkiler
4,0
3,0
4,0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Dersin amacı, bitkilerde gen transferi için kullanılan yöntemlerin öğretilmesidir. Dersin hedefi öğrenciye Bitkilerde Gen teknolojisinde kullanılan yeni teknikleri ve uygulama alanlarını öğretmek ve deneysel bakış açısını genişletmektir.
Dersin İçeriği
Transgenik Bitki eldesi,
Gen transferi
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Program Dersi
60
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:13.03.2023 10:06:00)
DK1
Entegre bir multidisipliner yaklaşım kullanarak sorunları analiz etmek ve çözmek. ;
DK2
Çeşitli kaynaklardan bilgiye ulaşmak eleştirel değerlendirmek. ;
DK3
Orijinal bir araştırma programı planlamak, yürütmek ve yazmak. ;
DK4
Modern bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak. ;
DK5
Bilimsel yayınları eleştirmek ve değerlendirmek. ;
DK6
Sözlü sunum ile etkili iletişim kurmak. ;
DK7
Sorunları çözebilmek için proteomik yöntemler tasarlamak. ;
DK8
Teknikleri ve çözümleri bir disiplinden diğerine aktarmak. ;