of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:03.01.2024 14:18:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YBT-407
Bitki Gen Kaynakları
3,0
3,0
4,0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Yaşar KARAKURT
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
"Bitki Gen Kaynakları" dersinin amacı, öğrencilere bitki genetik kaynaklarıyla ilgili temel bilgileri sağlamak ve bitki genetik kaynaklarının korunması, değerlendirilmesi, kullanılması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi konularında bilgi ve yetenek kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bitki Genetik Kaynaklarının Tanıtımı
Bitki Genetik Kaynaklarının Çeşitliliği
Genetik Çeşitliliğin Ölçümü ve Değerlendirilmesi
Bitki Islahı ve Geliştirme
Koruma ve Sürdürülebilir Kullanım
Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji
Bitki Genetik Kaynakları ile İlgili Güncel Konular
Uygulamalı Çalışmalar ve Laboratuvar Çalışmaları
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
100
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
100
Aktarılabilir Beceri Dersi
100
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:03.01.2024 15:28:00)
DK1
Bitkisel kaynakların insanoğlu açısından en önemli ziraii, tıbbi ve enerji kaynağı olduğunu anlar.
DK2
Bitki populasyonları arasındaki genetik ilişkilerin ne olduğunu anlar
DK3
Genetik bilginin aktarılmasını kavrar
DK4
Ekosistemlerin önemli bir parçası olan bitkilerin ekosistem içerisindeki rolünü kavrar
DK5
Biyolojik terminoloji açısından nomenklatür ve taksonominin prensipleri hakkında bilgi sahibi olur.
DK6
Biyoçeşitliliği oluşturan bitki gruplarının oluşumu, gelişimi ve şimdiki durumlarını kavrar
DK7
Doğada bir türe ait populasyonu tanır ve nasıl toplanacağı hakkında bilgi sahibi olur.
DK8
Toplanan bitkilerin saklanması ve korunması hakkında bilgi sahibi olur
DK9
Korumaya yönelik metot ve stratejileri kavrar
DK10
Bitkisel gen kaynakları ile ilgili gen erozyonu hakkında bilgi sahibi olur