of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:13.01.2023 14:51:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YBT-203
Biyoistatistik
3,0
3,0
5,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr. Özgür KOŞKAN
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Malik ERGİN
Ofis Yeri
ZİRAAT FAKÜLTESİ 257 NUMARALI ODA
E-Posta
ozgurkoskan@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
08:00 - 17:00
İş Telefonu
0246 214 6349
Dersin Amacı/Hedefleri
Biyolojik verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi, yorumlanması ve hipotez kontrolü ile karara varılmasını öğretmek ve öğrencileri çalışma sonuçlarının yorumlarını bu esasa göre yapabilir duruma getirmek. Yani dolayısıyla da bilimsel bir denemenin kurulumundan, sonuçlandırılmasına ve sonuçların yorumlanmasına her aşamasını yapabilmeyi sağlamak.
Dersin İçeriği
İstatistik terimlerin tanımları,verilerin toplanması, özetlenmesi, dağılımlar,özelliklerin birbirleriyle olan ilişkileri,hipotez kontrolleri, güven aralığı ve varyans analiz tekniğini kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
100
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
50
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
30
Aktarılabilir Beceri Dersi
30
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:03.01.2024 23:54:00)
DK1
Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur.
DK2
Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır.
DK3
Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir.
DK4
Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir.
DK5
Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir.
DK6
Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır.
DK7
Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir.
DK8
Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
DK9
Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır.
DK10
Istatistik okur yazarlik