of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:17.01.2023 11:46:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YBT-103
EKOLOJİ
2,0
2,0
3,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
2-Erhan Koçak
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Bu ders kapsamında Ekolojideki ilke ve kavramların öğretilmesi ile çevre faktörlerinin canlıların yaşamlarına, gelişimlerine ve evrimlerine etkilerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Ekoloji, tanımı, ekolojinin tarihsel gelişimi, ekolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi, ekolojide temel kavramlar, ekolojinin bölümleri, birey ekolojisi, çevre, faktör ve ekolojik niş, sınırlayıcı faktörler, sıcaklık, ışık, su, iyonize radyasyon, toprak), çevre faktörlerine tolerans, ekosistem ekolojisi, ekosistemin ögeleri, doğal ekosistemlerde değişim ve oluşum, agro-ekosistemler, ekosistemlerin sınıflandırılması, karasal ekosistemler, tatlı su ekosistemleri, özel ekosistemler, deniz ekosistemleri, popülasyon ekolojisi, kommunite ekolojisi, birlikte evrim, biyoçeşitlilik, ekosistemin temel işlevleri, enerji akımı, termodinamik yasaları, güneş ışığı ve çevredeki enerji, verimlilik kavramı, besin zincirinde enerji paylaşımı, biyo-jeokimyasal döngüler; azot, fosfor, kükürt, karbon ve su döngüleri, zorunlu olmayan elementlerin döngüsü
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
100
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
100
Aktarılabilir Beceri Dersi
100
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:17.01.2023 11:46:00)
DK1
Bu ders kapsamında Ekolojideki ilke ve kavramların öğretilmesi ile çevre faktörlerinin canlıların yaşamlarına, gelişimlerine ve evrimlerine etkilerinin öğrenerek biyoteknoloji alanındaki çalışmalara temel oluşturmak
DK2
...........
DK3
...........
DK4
...............
DK5
...........
DK6
.................
DK7
....................
DK8
.................