of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:09.01.2023 13:49:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YKT-415
Tarım Ürünleri Depolama Yapıları
3,0
3,0
5,0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim YILMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Tarımsal üretimin talebi aştığı zaman malların fazlasının konduğu ve tükenmeye başladığı zaman boşaltıldığı ve malların korunması, değerinin arttırılması, istihdam ve fiyatların dengede tutulması, mali sorumluluğu azaltması ve dağıtım etkinliğini arttırması gibi nedenlerle depolama ihtiyacını karşılaması amacıyla kullanılan Tarım ürünleri depolama yapılarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Tahıl depoları, tarım alet ve makina depoları, bahçe ürünleri depolama yapıları , gübre depolama yapıları, soğuk hava depoları
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:06.01.2023 17:40:00)
DK1
1) Tarım ürünleri depolama yapılarına ihtiyaç duyma nedenleri ve depolama türleri hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
2) Tahıl depolarının kullanım şekillerini, havalandırmalarını, depolama yüklerinin hesabını ve inşaat planlamasını öğrenir.
DK3
3) Mısır serenlerinin yapısal özellikleri ile havalandırma sistemlerini öğrenir.
DK4
4) Bahçe ürünlerinin depolanmasına ilişkin uygun iklim parametreleri ve bunların planlanmasına ilişkin bilgi sahibi olur.
DK5
5) Gübrelikler ve Gübre Depolama Sistemlerinin planlanmasını öğrenir.
DK6
6) Soğuk hava depolarını planlama ve projeleme yeteneği kazanır.
DK7
7) Tarım alet ve ekipmanlarının muhafaza edilmesi için gerekli olan depoların planlanmasını öğrenir