of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:10.03.2023 09:40:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YKT-412
İş Sağlığı ve Güvenliği
2,0
2,0
4,0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Hasan ÖZ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
İş güvenliği ile ilgili genel bilgiler vermek
Dersin İçeriği
İş güvenliğine giriş, İş sağlığı ve güvenliği kavram ve kurallarının gelişimi, İş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmelikleri, Türkiye'de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimi, İş sağlığı ve güvenliği kültürü, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, Risk yönetimi ve değerlendirmesi, Fiziksel risk etmenleri, Kimyasal risk etmenleri, Biyolojik risk etmenleri, Psikososyal etmenler, Araç ve gereç kullanımında güvenlik, İş kazaları
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:06.04.2024 11:01:00)
DK1
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin duyarlılık kazandırmak
DK2
İş sağlı ve güvenliği uygulamalarını icra edecek bireyler yetiştirmek
DK3
İş sağlığı ve güvenliği alanında girişimci projelerin üretilmesini tetiklemek
DK4
İş kazaları ve meslek hastalıklarının yarattığı iş gücü kaybının en aza indirgenmesine katkıda bulunmak
DK5
Tarımda iş kazaları ve etkilerini analiz eder