of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:13.03.2023 14:25:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YKT-402
Sulama ve Çevresel Etkileri
2,0
2,0
5,0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ulaş Şenyiğit
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Sulama projelerinin uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel sorunların ve alınabilecek önlemlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin temel ilkeleri, su kaynakları projelerinin yüzey ve yer altı sularına, toprağa ve ekosisteme etkilerinin tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
100
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:07.03.2023 18:00:00)
DK1
Çevresel değerlendirmenin gerekliliği ve çerçevesi
DK2
Su kaynakları geliştirme projelerinin hidroloji, su ve hava kalitesi ve toprak özellikleri ve tuzluluk üzerine etkileri
DK3
Su kaynakları geliştirme projelerinin erozyon ve sedimantasyon, ekoloji ve halk sağlığı üzerine etkileri
DK4
Sulama projelerinin çevresel etkilerini tahmin edebilme
DK5
Sulama projelerinin çevresel etkilerini değerlendirebilme