of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:07.03.2023 17:07:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YKT-354
Mesleki Uygulama II
2,0
1,0
2,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Bölümümüz yaklaşık 15 yıllık bir süre boyunca Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim faaliyetleri vermiş ve bu süreçte geleneksel ziraat eğitim formasyonunu takip etmiştir. 2018 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kurulmuş ve Ziraat Fakültesi bu üniversiteye bağlanmıştır. Ülke genelinde geleneksel ziraat eğitimine olan ilginin azalması, yeni bir üniversite ve yeni bir fakülte olarak yapısal değişiklik başlatılmıştır. Bu kapsamda Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü de geleneksel ziraat eğitimi dışına çıkan bir anlayışı kabul etmiş, üniversitenin oluşturduğu vizyona uygun olarak uygulamaya yönelik, sektörle etkileşimi öngören ve teknolojinin tarımsal uygulamalara aktarılabileceği bir yapılanmaya gitmiştir. Bu değişikliğin tarımsal eğitimde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü için bir fırsat oluşturacağı kanaati doğmuştur. Ayrıca bilgi üretmek, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme sorunlarının çözümünü sağlamak,öğrencilerin konusunda örnek ve iş hayatında aranılan kişiler olmasını sağlamak,Ülkemizin ihtiyaçlarına göre bilimsel çalışmalarda bulunmak bölümümüzün vizyonları içerisindedir.
Dersin İçeriği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, doğal kaynaklarının ve çevrenin korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması ile bitkisel üretimin artırılması ve verimlilik sorunlarının çözümü amacıyla gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunun tespitine ve çözümüne yönelik düşünce ve yeteneğe sahip, ülkesini ve ulusunu seven niteliklerde öğrenci yetiştirmeyi, yöresel, ülkesel ve uluslararası sorunlara çağdaş ve uluslararası standartlarda çözüm bulmayı ve bu çözüm için bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı görev edinmiştir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
100
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
100
Aktarılabilir Beceri Dersi
100
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:07.03.2023 17:07:00)
DK1
Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
DK2
Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
DK3
Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
DK4
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
DK5
Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
DK6
Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
DK7
Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
DK8
Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.