of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:13.03.2023 14:19:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YKT-308
Arazi Toplulaştırma
3,0
3,0
4,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Yusuf UÇAR
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Emre TOPÇU
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Arazi toplulaştırmasının gerekliliğinin, faydalarının ve uygulama esaslarının öğretilerek, toplulaştırma projelerinin yapılmasının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Arazi toplulaştırmasının gerekliliği ve yararları, arazi parçalanmasının işletmelere olan olumsuz etkileri, toplulaştırmada ön etüt çalışmaları, arazi derecelendirmesi, blokların, yolların ve sulama sisteminin planlanması, yeni parselasyon haritasının oluşturulması.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Program Dersi
50
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:05.04.2024 10:39:00)
DK1
Arazi parçalanmasının tarım işletmeleri üzerindeki etkisini bilir.
DK2
Türkiye'de ve Dünya'da tarımsal altyapının güncel durumunu bilir.
DK3
Arazi derecelendirmesini yapar.
DK4
Tarımsal yolları planlar.
DK5
Yeni parselasyon planlarını yapar haritalarını oluşturur.