of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:13.03.2023 14:18:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YKT-306
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk
3,0
3,0
4,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Sema KALE ÇELİK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Tarımda kullanılan sulama suyunun kalite özellikleri ile bunun toprak ve bitki üzerine olan etkilerinin belirlenmesi
Dersin İçeriği
Sulama suyu kalite kriterleri, anyon ve katyonların analizi, bunların su, toprak ve bitki üzerine etkileri, sorunlu topraklar ve ıslahları
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:09.01.2023 13:26:00)
DK1
1- Tarımda kullanılan sulama suyunun kalite kriterleri ile suda bulunan başlıca anyon ve katyonları öğrenir. Bunları laboratuarda analiz eder.
DK2
2- Çeşitli yöntemlere göre sulama suyu kalite sınıfını belirler. Sorunlu suların hangi koşullarda yada hangi önlemlerle uygulanacağını öğrenir.
DK3
3- Anyon ve katyonların bireysel olarak sulama suyu kalitesine, toprak ve bitki üzerine olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenir. Problemleri çözme becerisini kazanır.
DK4
4- Sulama suyu kalitesi bakımından havza yönetimi becerisini kazanır.
DK5
5- Sorunlu toprakların ıslah edilme biçimlerini öğrenir ve yorumlar.
DK6
6--Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
DK7
7- Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır