of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:04.02.2021 15:15:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YKT-205
Hidrolik
3,0
3,0
4,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ulaş Şenyiğit
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Su temini, sulama, drenaj, akarsu kontrolu ve hidro-elektrik enerji üretimi çalışmalarında suyla ilgili mühendislik mekaniği konuları hakkında ilgili temel bilgileri edindirerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin İçeriği
Temel mühendislik dersidir. Su temini, sulama, drenaj, akarsu kontrolu ve hidro-elektrik enerji üretimi çalışmalarında suyla ilgili mühendislik mekaniği konularını içerir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:04.02.2021 14:50:00)
DK1
1- Suyla ilgili mühendislik problemlerine yaklaşımı ve çözümünü öğrenir
DK2
2- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır
DK3
3- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi kazanır
DK4
4- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
DK5
5- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve yetenekleri kullanma becerisi kazanır
DK6
6- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
DK7
7- Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır