of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:08.01.2023 22:56:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YKT-101
Meteoroloji
2,0
2,0
3,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Sema KALE ÇELİK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Bu dersin amacı; meteorolojik olaylar ile tarımsal uygulamalar arasındaki karşılıklı ilişkilerin kavranmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Meteoroloji tanımı önemi ve tarımla ilişkisi, Tarımsal meteoroloji kavramı meteorolojik elemanlar ve özellikleri, tarımsal uygumlalar ile meteorolojik olay ilişkileri ve meteorolojik elemanların ölçülme, hesaplanma ve değerlendirilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Program Dersi
50
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:08.01.2023 23:11:00)
DK1
Meteorolojinin tarımdaki önemini kavrayabilme ;
DK2
İklim elemanlarının ölçüm tekniklerini ve ifade şekillerini belirleyebilme;
DK3
Meteoroloji elemanlarının tarımdaki yeri ve önemini açıklayabilme;
DK4
İklim elemanlarının tarımsal faaliyetlere olan doğrudan ve dolaylı etkilerini kavrayabilme;
DK5
Bitkisel ve hayvansal üretim için gerekli teknik koşulların sağlanmasında hava olaylarının etkilerini göz önünde tutabilme;
DK6
Meteoroloji değerlerinin işleme ve değerlendirme tekniklerini açıklayabilme;
DK7
Tarımsal meteoroloji parametrelerini ve bunların aralarındaki ilişkileri açıklayabilme;
DK8
Bilinçli bir tarımsal üretim yapılmasında, meteorolojinin önemini açıklayabilme;