of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:22.01.2024 01:04:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
TOP-804
Dijital Tarım
2,0
2,0
3,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DEMİR
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Derslik
E-Posta
sinandemir@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
14:00-16:00
İş Telefonu
+90 246 214 62 64
Dersin Amacı/Hedefleri
Dijital Tarım dersinin amacı, tarım sektöründe dijital teknolojilerin kullanımıyla ilgili bilgi, beceri ve anlayış geliştirmektir. Bu ders, modern tarım uygulamalarında dijital teknolojilerin nasıl kullanılabileceği, tarım süreçlerindeki verimliliği nasıl artırabileceği ve çiftçilerin karar alma süreçlerini nasıl destekleyebileceği konularını kapsar.
Dersin İçeriği
Dijital Tarım Temelleri

Dijital Tarımın Tanımı ve Önemi
Tarımda Dijitalleşme Trendleri
Sensör Teknolojileri

Toprak Sensörleri ve Veri Toplama
Bitki Sağlığı İçin Sensör Uygulamaları
Veri Analitiği

Tarım Verilerinin Depolanması ve Yönetimi
Veri Analitiği Temel Kavramlar
İnternet of Things (IoT) Uygulamaları

Tarım Makinelerinde IoT Uygulamaları
Akıllı Tarım Sistemleri
Hassas Tarım Uygulamaları

Hassas Sulama ve Gübreleme
Ekipman ve Kaynak Yönetimi
Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme

Dronlar ve Tarımsal Görüntüleme
Bitki Durumu İzleme
Karar Destek Sistemleri

Tarım İçin Veri Tabanlı Karar Alma
Çiftçilere Yönelik Karar Destek Aracı
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
80
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
80
Aktarılabilir Beceri Dersi
80
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:22.01.2024 01:17:00)
DK1
Dijital Tarımın Temel İlkeleri: Dijital tarımın temel prensipleri, tarım sektöründeki dijital dönüşümün anlaşılmasını sağlar. Bu ilkeler, tarımsal üretim süreçlerinde dijital teknolojilerin nasıl entegre edilebileceğini kavramak için temel bir çerçeve sunar.
DK2
Veri Analizi Yetenekleri: Dijital tarımın önemli bir yönü, büyük miktarda veriyi analiz ederek bilgi çıkarılabilmesidir. Bu ders, öğrencilere veri analizi yöntemleri ve tarımsal verilerin nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı konusunda temel yetenekler kazandırır.
DK3
Otomasyon ve İş Süreçleri Yönetimi: Dijital tarım, otomasyonun etkin bir şekilde nasıl kullanılacağını vurgular. Bu, öğrencilere tarım işlemlerini optimize etme ve iş süreçlerini yönetme becerisi kazandırır.
DK4
Nesnelerin İnnterneti (IoT) ve Sensör Teknolojileri: İnternet of Things (IoT) ve sensör teknolojileri, tarım alanında önemli bir role sahiptir. Bu ders, öğrencilere bu teknolojilerin nasıl çalıştığını ve tarım uygulamalarında nasıl kullanılabileceğini anlatır.
DK5
Dijital Tarımın Sürdürülebilirlik Katkıları: Dijital tarımın sürdürülebilir tarım uygulamalarına nasıl katkıda bulunduğu, öğrencilere tarımın çevresel etkilerini en aza indirme ve doğal kaynakları daha verimli kullanma konularında farkındalık kazandırır.
DK6
Pazarlama ve Ticaret Kolaylığı: Dijital tarımın ürünlerin pazarlanması ve ticaret kolaylığına nasıl katkı sağladığı, öğrencilere tarım ürünlerinin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve ticaretin nasıl kolaylaştırılabileceği konularında bilgi verir.
DK7
Dijital Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları: Ders, tarımsal işletmelerde kullanılan dijital yönetim sistemleri ve uygulamalarının çeşitliliğini öğrencilere tanıtır. Bu sistemlerin kullanım amaçları ve avantajları üzerinde odaklanır.
DK8
Sektördeki Güncel Gelişmelerin İzlenmesi: Dijital Tarım Dersi, öğrencilere tarım sektöründeki güncel gelişmeleri takip etme becerisi kazandırır. Bu, öğrencilerin dijital tarım teknolojilerindeki yenilikleri ve sektördeki değişimleri anlamalarına olanak tanır.