of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:03.03.2022 12:15:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTO-310
İnsansız Hava Araçları ve Drone Kullanımı
3,0
3,0
4,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DEMİR
Dersin Yardımcıları
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Araştırma Görevlileri
Ofis Yeri
219
E-Posta
sinandemir@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Dönem içerisinde haftaların çarşamba günleri 17:00-19:00 arasında yapılmaktadır.
İş Telefonu
0246 211 62 64
Dersin Amacı/Hedefleri
İnsansız hava araçlarının (İHA) tarımda kullanım alanları gün geçtikçe çeşitlenmekte ve genişlemektedir. Tarım 4.0’ın ülke tarımına yeterli entegrasyonun sağlanması önem arz etmektedir. Bu amaçla Tarım 4.0’ın en temel ve hızlı şekilde kullanımı İnsansız Hava Araçları ve Drone olarak gerçekleşmiştir. Bu dersin amacı, Tarım 4.0’da insansız hava aracı sistemlerinin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü lisans öğrencilerine mesleki anlamda ihtiyaç duyacakları bu alanda bilgi, beceri ve donanımların Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü bünyesinde kazandırılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tarım 4.0 için gerekli olan insansız hava aracı ve drone kullanımı konusunda amaçları, kullanım alanları, işlem ve metodolojisi, yasal çerçevesi, görüntü toplama, gürüntü yorumlama ve değerlendirmeler.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Program Dersi
80
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
90
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
60
Aktarılabilir Beceri Dersi
60
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:13.01.2023 21:56:00)
DK1
TARIMSAL UZAKTAN ALGILAMA VE İHA PLATFORMLARININ TANIMI VE TARİHÇESİ
DK2
TARIMSAL ALANLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI VE TARIM 4.0
DK3
TARIMDA TEKNOLOJI KULLANIMI
DK4
TARIMDA KULLANILAN HAVA ARAÇLARI (UÇAK, HELİKOPTER, BALON, İHA, DRONE VB.)
DK5
İHA’LARIN SINIFLANDIRILMASI, YAPISAL ORGANLARI VE TEKNOLOJİSİ
DK6
İHA PLATFORMLARINDA SENSÖR ÖZELLİKLERİ
DK7
İHA VE DRONEUÇUŞLARIYLA İLGİLİ YASALAR-YÖNETMELİKLER
DK8
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE DRONE’LARINTARIMDA UYGULAMA ÖRNEKLERİ