of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:28.04.2023 15:37:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTO-308
Toprak Mekaniği ve Teknolojisi
2,0
2,0
2,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr. Pelin ALABOZ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
ISUBÜ- Ziraat Fakültesi/Z-43
E-Posta
pelinalaboz@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462146313
Dersin Amacı/Hedefleri
Öğrencilere toprakların mekaniksel özelliklerini teorik ve uygulamalı olarak öğretmek ve ayrıca toprakların sanayide ve teknolojik alanlarda kullanımı hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Toprağın asal dinamik fazları olan su, kil, adsorbe edilen iyonlar ve toprak havası hakkında kısa bilgiler, topraklarda strüktür ve tipleri, kıvamlılık, kompaksiyon ve sıkışmış topraklarda toprak yönetimi, konsalidasyon, adezyon ve kohezyonun toprak nemi ile ilişkileri, Atterberg sınırları ve bu sınırları etkileyen faktörler, gerilme-gerinim ilişkileri ve toprak mukavemeti, topraklarda şev stabilitesi, toprakların mühendislik özellikleri ve sınıflandırılmaları, toprak dinamikleri ve toprak-tarım aletleri ilişkisi, toprak işleme teknikleri ve sorunları.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:17.01.2023 01:44:00)
DK1
Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
DK2
Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
DK3
Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
DK4
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
DK5
Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
DK6
Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
DK7
Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
DK8
Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.