of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:03.01.2024 22:48:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTO-202
Su Kalitesi ve Türkiye Suları
2,0
2,0
3,0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Metin MÜJDECİ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
ISUBÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
E-Posta
metinmujdeci@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462146309
Dersin Amacı/Hedefleri
Sulama suyu kalitesi ve ülkemizdeki sular hakkında teknik bilgileri, suyun tanımı, önemi, bileşimi, özellikleri, su ortamlarından örneklemeler ve kimyasal analiz yöntemleri ile sonuçların yorumlanmasını, problemlerini ve çözüm yollarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Suyun tanımı ve önemi, kuraklık ve tarım, suyun bileşimi, suyun özellikleri, sulardan örnek alma, su örneğinde yapılan analizler, su analiz metotları, analiz sonuçlarının ifade birimleri, su kaynakları ve kaliteleri
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:17.01.2023 01:30:00)
DK1
Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
DK2
Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
DK3
Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
DK4
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
DK5
Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
DK6
Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
DK7
Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
DK8
Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.