of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:13.01.2024 14:30:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTB-411
Tarla Denemelerinin Bilgisayarda Yorumlanması
3,0
3,0
4,0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Sabri ERBAŞ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Tarla Bitkileri
E-Posta
sabrierbas@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçların bilgisayar ortamında farklı istatistik programlarında nasıl analiz edileceği, analiz sonrası ortaya çıkan sonuçların nasıl yorumlanacağı ve bilimsel makalelerde nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermektir
Dersin İçeriği
İstatistik programlarının tanıtımı, araştırmanın yürütülmesi, verilerin değerlendirmesinde kullanılan modeller, Şans parselleri, şans blokları ve latin kare deneme planlarının kuruluşu ve varyans analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, Normal faktöryel düzenleme, bölünmüş parseller ve şerit parseller deneme desenini kuruluşu ve varyans analizi, çoklu karşılaştırma testleri ve transformasyonlar
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:20.01.2023 01:17:00)
DK1
1) Araştırmanın önemini kavrar
DK2
2) Araştırmaya başlarken göz önüne alınması gerekli unsurları bilir
DK3
3) Proje hazırlarken nelerin dikkate alınması gerektiğini kavrar
DK4
4) Araştırma projesi hazırlar, projeyi yürütmeyi öğrenir
DK5
5) Araştırma projelerinde kullanılan deneme metotlarını analiz eder, elde ettiği verileri bilgisayar ortamında uygun metodu kullanarak analiz eder ve yorumlar
DK6
6) Araştırma sonucunda elde edilen verileri makale haline getir