of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:03.04.2024 11:57:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTB-206
Organik ve Sürdürülebilir Tarım
3,0
3,0
4,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doktor Öğretim Üyesi Aykut ŞENER
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Organik ve Sürdürülebilir Tarım tekniklerinin ve prensiplerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Sürdürülebilir tarım teknikleri, organik tarımın tanımı, amacı, dünyada ve Türkiye’de
organik tarımın gelişmesi, organik tarımda yetiştirme teknikleri, konvansiyonel tarımdan
farkları, organik tarım uygulamaları, organik tarım sistemleri, organik tarım prensipleri,
organik tarım işletmeleri, sözleşmeli tarımın esasları ve organik tarıma uygulanması,
kontrol ve güvenlik sistemleri, organik tarımda kullanılan girdilerin özellikleri, organik
tarım ürünlerinin hasat ve harmanı, organik tarım ürünlerinin kalite ve standardizasyonu,
ambalajlanması, etiketlenmesi, pazara arz edilmesi. Yukarıda sıralanan işlemlerin bütün
tarla bitkileri için geçerliliği ve bu açıdan tartışılması
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:03.04.2024 12:23:00)
DK1
Öğrenciler organik tarımın tanımı ve amacını öğrenir
DK2
Öğrenciler bir işletmenin organik tarıma geçiş sürecini öğrenir
DK3
Öğrenciler organik ve sürdürülebilir tarım tekniklerini ve prensiplerini öğrenir
DK4
Öğrenciler organik tarım işletmesinin denetlenmesi hakkında bilgiler edinir.
DK5
Öğrenciler organik tarım, sürdürülebilir tarım ve iyi tarım uygulamaları hakkında bilgiler öğrenir.