of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:19.01.2023 21:34:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTB-201
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
3,0
3,0
4,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Öğrencileri Dünya tohum ticareti ve tohumluğun önemi hakkında bilgilendirme, tohum ve tohum oluşumu, tohumluk üretiminin esasları, depolanması, tohumluk testleri ve uygulamaları ile kalite kontrolü ve sertifikalandırma işlemlerini öğretme
Dersin İçeriği
Tohum-Tohumluk kavramlarını öğrenmek, Dünya tohum ticareti ve önemi, Bitkilerde üreme, tohumluk üretiminin genel ilkeleri, tohum çimlenmesi ve çimlenmeyi etkileyen faktörler, tohumluğun ömrü ve bozulması, tohum canlılığı ve canlılık testleri, çeşit tescili, tohumluk kontrol ve sertifikasyonu kanun ve yönetmelikleri, numune alma, tohumluk numunelerinin laboratuvara gönderilmesi, tohumluk tarla ve laboratuvar testleri, bu konuda uygulanacak esaslar, tohumlukların pazara hazırlanması, işlenmesi ve etiketlenmesi, Türk tarımında tohumluk sorunları ve çözüm önerileri
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:12.01.2024 17:58:00)
DK1
Bitkilerde generatif döneme geçmede etkili olan faktörlerin tanımlanması
DK2
Tohum ve tohumluk nedir? tanımlanması ve tohum oluşum aşamaları
DK3
tohum kaplama ve çeşitleri
DK4
Tohumlukların depolanması ve tohum bozulmasında etkili faktörler
DK5
Tohum canlılık testleri ve dormansi
DK6
tohumluk ve fidan sertifikasyonu