of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:20.01.2023 01:48:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTB-201
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
3,0
3,0
4,0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Tohumluk kavramı, tohum üretim teknikleri, teknolojisi, kalitesi ve mevzuatıyla ilgili temel ilkelerin benimsenmesidir.
Dersin İçeriği
Tohum ve tohumluk kavramı ve önemi, tohumluk üretiminde ekolojik etmenler, tohumluk üretiminde agronomik işlemler, Tarla Bitkilerinde tohum üretim teknikleri, tohumluk teknolojisi, tohumlarda kaliteyi iyileştirici uygulamalar ve kontrol kriterleri.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:20.01.2023 01:55:00)
DK1
Tohum ve tohumluk farkını kavrama
DK2
Tohumluk üretimindeki ekolojik etmenlerin önemini algılama
DK3
Tarla bitkilerindeki tohumluk üretim tekniklerini öğrenme ve uygulamaya aktarabilme
DK4
Tohumluk teknolojisi hakkında bilgi edinme
DK5
Tohumculuk mevzuatıyla ilgili gelişmeleri takip edebilme