of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:15.03.2023 14:40:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YBB-304
Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyon
3,0
3,0
4,0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Mehmet Ali KOYUNCU
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Bahçe ürünlerinde hasat öncesi ve sonrası dönemde dikkate alınan kalite kriterleri ve yurtiçi ve yurtdışı ürün pazarlanmasında karşılaşılan standartlar (GLOBALGAP, HACCP) incelenecektir.
Dersin İçeriği
Bahçe ürünlerinde hasat öncesi ve sonrası dönemde dikkate alınan kalite kriterleri, bahçe ürünlerinin özellikle derim sonrası kalitesi üzerine kalıtımın ve ıslahın etkileri, kültürel tekniklerin modifikasyonu ile kalitenin iyileştirilmesi, olgunlaşmanın kontrolü ve derimde kullanılan alet ve ekipmanların kaliteye etkileri irdelenmektedir. Ayrıca bu ders kapsamında ülkemizde kullanılan standartlar ve son yıllarda Türkiye'den yaş taze meyve satın alan Avrupa ekonomi topluluğuna ait ülkeler tarafından geliştirilen iyi tarım uygulamaları da ders kapsamında işlenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:23.01.2024 14:02:00)
DK1
1) Bahçe ürünlerinde hasat öncesi ve sonrası dönemde önemli olan kriterleri öğrenir.
DK2
2) Bahçe ürünlerinin derimden sonraki kalitelerine etki eden faktörleri öğrenir.
DK3
3) İyi tarım uygulamalarını öğrenir.
DK4
4)Bahçe bitkileri hakkında kapsamlı bilgi ve kavrayışa sahip olmak; Meyve, sebze, üzüm ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi, pazarlanması ve saklanması konusunda önemli bilgi ve beceri kazanır.
DK5
5)Alanı ile ilgili uluslararası bilimsel literatürü takip eder ve mesleki becerilerini geliştirmek için bilimsel etkinliklere katılır.