of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:17.02.2023 12:02:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-417
Tarımsal Finansman
3,0
3,0
3,0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Mevlüt GÜL
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Tarım işletmelerini ilgilendiren finansal işlemleri ve bu bağlamda ortaya çıkan gelişmeleri izlemek ve ihtisas işletmelerinin ihtiyacı olan finans planı, yönetimi ve analizlerini yapmak için gerekli bilgi ve kavramların öğrencilere verilmesi.
Dersin İçeriği
İşletmelerde finansman işlevi, sermaye yapıları, tarım işletmelerinde sermaye ve temini, tarımsal finans kaynakları ve kaynak kullanımı, işletme faaliyet sonuçları, finansal analiz ve yatırım kararlarının değerlendirilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:17.02.2023 12:02:00)
DK1
İşletmelerin sermaye yapısını ve tarım işletmelerinde sermayenin özelliklerini bilir.
DK2
Tarım işletmelerinin özelliklerinin işletmenin finansal işleyişi ile ilgisini kavrar.
DK3
Tarımsal finansman kaynaklarını ve kaynak kullanımını bilir.
DK4
Tarımsal işletmelerde faaliyet sonuçlarını hesaplar ve sonuçları yorumlar.
DK5
Alternatif finansman kaynakları ve uygulamalarını araştırır.