of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:20.02.2023 14:46:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-412
Tarımsal Pazarlama
3,0
3,0
5,0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Alamettin BAYAV
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Tarımsal pazarlama üretici, aracı ve tüketiciden oluşan geniş bir grubu kapsaması, ulusal ve uluslararası alanlarda meydana gelmesi nedeni ile geniş bir alanı içine almaktadır. Bu alan geniş insan kitlelerini ilgilendirmekte, dinamik ve karmaşık yapıya sahip bulunmaktadır. Bu ders, geniş bir faaliyet alanı olan, büyük insan gruplarını ilgilendiren "Tarımsal Pazarlama" olaylarını, ana konuları ile almaktadır.
Dersin İçeriği
Pazarlamayı tüm konuları ile kapsamayı hedefleyen bu ders, genel pazarlama bilgilerine ek olarak tarım ürünlerinin pazarlama şekillerinin verildiği özel tarımsal pazarlama konularını da içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
10
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:03.04.2024 15:59:00)
DK1
Tarımsal Pazarlama ilgili genel kavram ve ilkeleri öğrenir.
DK2
Pazarlamanın geçmişten günümüze geçirdiği evreleri ve pazarlama yaklaşımlarını öğrenir.
DK3
Tarımsal ürünlerin arz ve talep özellikleri hakkında fikir sahibi olur.
DK4
Tarımsal ürünlerin arz ve talep esnekliklerini hesaplayabilme ve esnekliklerin tarımsal ürünlerin pazarlamasında ne şekilde kullanılacağını yorumlar.
DK5
Pazarlama karmasının oluşumunu ve neye yaradığını anlar.
DK6
Tarım ürünleri pazarlamasının temel özellikleri ve fonksiyonlarını öğrenir.
DK7
Pazarlamadaki kuvvetlerin neler olduğunu ve aralarındaki ilişkileri kavrar.
DK8
İşletmelerin benimseyecekleri pazar/ürün stratejilerini öğrenir.