of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:17.02.2023 12:33:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-318
Mesleki uygulama II
2,0
1,0
2,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Bahri Karlı
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Mesleki uygulama dersinin amacı, öğrencilerin Tarım Ekonomisi alanındaki çalışma disiplinlerini ve alanın Tarım Bilimlerinde ve diğer bilim dallarında yer alan çalışma disiplinleriyle aralarındaki ilişkiyi tanıtmak.
Dersin İçeriği
Tüm program disiplinlerini kapsayacak biçimde, her hafta dersliklerde ilgili öğretim üyeleri ve asistanlarca yönetilir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
40
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:15.04.2024 10:47:00)
DK1
Öğrenciler tarım ile ilgili kurum ve kuruluşların işlev ve görevlerini öğrenirler
DK2
Tarım ekonomistlerinin çalışma alanlarını uygulamalı olarak öğrenirler
DK3
Teorik bilgileri öğrenirler
DK4
Teorik bilgileri uygulamaya dökmeyi öğrenirler
DK5
Tarımda güncel veri toplama yöntemlerini ve veri toplama yerlerini öğrenirler