of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:10.03.2023 15:56:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-316
Kırsal Kalkınma
2,0
2,0
2,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Betül Gürer
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Kırsal kalkınma ile ilgili temel kavramları aktarmak, Kırsal kalkınmada çalışma alanlarını ortaya koymak, Kırsal kalkınma politikalarının ve uygulamalarının başlıca özelliklerini belirlemek, Kırsal kalkınma alanında dünyada ve Avrupa Birliğinde meydana gelen değişimleri tartışmak ve Türkiye açısından konuyu incelemek, Kırsal kalkınma çalışmalarında sorun analizi tekniklerini ve çözüm yaklaşımlarını aktarmak. Kırsal kalkınma ile tarımsal kalkınma, kırsal sanayi ve kalkınma ekonomisi arasındaki ilişkileri tartışmak, kırsal kalkınma uygulamalarına yönelik proje geliştirme ve bu aşamada dikkat edilecek noktaları belirlemek.
Dersin İçeriği
Ekonomik Kalkınma Kavramı, Kırsal Alan ve Kırsal Kalkınma Tanımının Kapsamı, Kırsal Kalkınmanın Amaçları, Kırsal Alan Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Temel Bileşenleri, Kırsal Kalkınmanın İlkeleri, Kırsal Alanda Mevcut Durum ve Temel Özellikleri, Kırsal Alanda Yoksulluk ve Yoksunluk, Kırsal Kalkınma Politikaları ve Uygulamaları, Kırsal Kalkınma Projeleri, Kırsal Kalkınmada Ortaya Çıkan Yeni Yönelimler, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Türkiye, Kırsal Kalkınmaya Yönelik Stratejik Hedefler, Ulusal Kırsal Kalkınma Hedefleri Açısından Güçlü ve Zayıf Yönler
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:17.02.2023 12:32:00)
DK1
1) Kırsal kalkınma ile ilgili temel kavramları öğrenir.
DK2
2) Kırsal kalkınma politikalarının ve uygulamalarının başlıca özelliklerini bilir
DK3
3) Kırsal kalkınma alanında dünyada ve Avrupa Birliğinde meydana gelen değişimleri öğrenir
DK4
4 Kırsal kalkınma çalışmalarında sorun analizi tekniklerini ve çözüm yaklaşımlarını öğrenir
DK5
5) Kırsal kalkınma uygulamalarına yönelik proje geliştirme tekniklerini öğrenir