of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:14.03.2023 13:43:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YZB-204
Araştırma ve Deneme Metodları
3,0
3,0
4,0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Özgür KOŞKAN
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Malik ERGİN
Ofis Yeri
258
E-Posta
ozgurkoskan@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
haftaiçi:8:30-17:00
İş Telefonu
6349
Dersin Amacı/Hedefleri
İstatistik dersinden sonraki ikinci aşaması olan Araştırma ve Deneme Metotları dersinde farklı deneme desenleri örneklerle açıklanmakta ve bu yöntemlerle, elde edilen verilerin analizleri ve sonuçlarının yorumlamaları anlatılmaktadır.
-Öğrencilere araştırmacı misyonunu kazandırılması,
-Analitik düşüncenin geliştirilmesi,
-Ziraatın değişik dallarında yorum yapma kabiliyetlerinin arttırılması, hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Denemelerin planlanması, tertiplenmesi ve yürütülmesindeki esaslar, Deneme Hatası, Tekerrür ve Paralel Kavramı, Bağımsız iki grubun karşılaştırılması F dağılımı ve varyans analizi tekniği, Tesadüf Parselleri Deneme Düzeni, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Çoklu karşılaştırma yöntemleri, Asgari Önemli Fark yöntemi, Duncan testi, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması F = t2 ilişkisi. Varyans analizinin ön şartları, varyansların homojenlik kontrolü, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Tesadüf Blokları Deneme Deseni, Latin Karesi Deneme Deseni, Nispi etkenlik, Eksik gözlemler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Faktöriyel Denemeler, Tesadüf Parsellerinde Faktöriyel Denemeler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması İnteraksiyon kavramı, Basit ve esas etkiler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Tesadüf Bloklarında Faktöriyel Denemelerin tertiplenmesi, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Latin Karesinde Faktöriyel Denemelerin tertiplenmesi, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Tesadüf Parsellerinde Bölünmüş Parseller, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması Tekrarlanan Ölçümlü Denemeler, Tek Faktörlü Tekrarlanan Ölçümlü Denemeler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Tekrarlanan Ölçümlü Denemeler, Tek Faktörlü Tekrarlanan Ölçümlü Denemeler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. İki Faktörlü Tekrarlanan Ölçümlü Denemeler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
70
Uzmanlık/Program Dersi
70
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
70
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
70
Aktarılabilir Beceri Dersi
70
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:04.01.2024 00:14:00)
DK1
Bu dersin sonunda öğrenci temel istatistik kavramlarını öğrenecek. Öğrenci üzerinde çalışılan konu ile ilgili sayısal verilerin gözlem veya deneme yoluyla doğru olarak toplanması, özetlenmesi, konuyu tanıtacak hale getirebilecek.
Bilinen faktörlere göre veri analizi, başka verilerle ilişkilerinin saptanması ile sonuçların yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan bütün işlemleri yapabilme yetisi kazanacaktır.
DK2
Denemelerle ilgili hipotezleri oluşturma yeteneği.
DK3
Hipotezlerin test edilmesi.
DK4
Denemelerin planlanması.
DK5
Ölçme ve veri toplama yöntemlerinin kavranmas.
DK6
Verilere uygun istatistiksel analizlerin yapılması.
DK7
Sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanmasını bilme.
DK8
Tarafsız karar verebilme becerisi.
DK9
Temel istatistik teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme becerisi.
DK10
Istatistik okur yazarlik