of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:14.03.2023 11:00:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YZB-102
İstatistik
2,0
2,0
3,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Özgür Koşkan
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Malik Ergin
Ofis Yeri
Ziraat Fakültesi 2. kat 258 numaralı oda
E-Posta
ozgurkoskan@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
09:00 - 17:00
İş Telefonu
0246 214 63 49
Dersin Amacı/Hedefleri
Üzerinde çalışılan konu alakalı verilerin doğru olarak
toplanması, özetlenmesi, konuyu tanıtacak şekilde işlenmesi,
bilinen faktörlere göre analizi, diğer verilerle ilişkilerinin
belirlenmesi ile sonuçlarının yorumlanması ve genelleştirilmesi
için yapılan bütün işlemleri kavranmasını amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İstatistiğin tanımı ve genel kavramlar, veri tipleri, kesikli ve
sürekli veriler, verilerin özetlenmesi, tanıtıcı istatistikler,
merkezi eğilim ölçüleri ve hesaplanması, değişim ölçüleri ve
hesaplanması, korelasyon ve regresyon kavramları ve
hesaplanması, klasik dağılımlar, normal dağılım, binomiyal
dağılım, poisson dağılımı ve bunların özellikleri, örnekleme
dağılımları ve bunlara ilişkin hipotez kontrolleri, tek taraflı ve
çift taraflı hipotez kontrolleri, I. tip hata olasılığı, bağımsız iki
grup ortalaması arasındaki farka ilişkin hipotez testi, bağımlı iki
grup karşılaştırılması, oranlara ilişkin hipotez testi, korelasyon
katsayısına ilişkin hipotez testi, ki-kare analizi, tek ve iki yönlü yönlü tablolarda bağımsızlık kontrolü ve hesaplanması.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
70
Uzmanlık/Program Dersi
70
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
70
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
70
Aktarılabilir Beceri Dersi
70
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:03.01.2024 23:37:00)
DK1
Öğrencilere araştırmacı kavramının kazandırılması, analitik düşüncenin geliştirilmesi ve ziraatın değişik dallarından örnekler verilerek yorum yapma kabiliyetlerinin arttırılması
hedeflenmiştir.
DK2
Denemelerle ilgili hipotezleri oluşturma yeteneği.
DK3
Hipotezlerin test edilmesi.
DK4
Denemelerin planlanması.
DK5
Ölçme ve veri toplama yöntemlerinin kavranmas.
DK6
Verilere uygun istatistiksel analizlerin yapılması.
DK7
Sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanmasını bilme.
DK8
Tarafsız karar verebilme becerisi.
DK9
Temel istatistik teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme becerisi.
DK10
Istatistik okur yazarlik