of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:03.01.2024 15:29:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-410
Tarımsal Sigortacılık
3,0
3,0
4,0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hasan YILMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Bu dersin amacı öğrencilere Türkiye’de başlangıç düzeyde olan ancak gerçekte çok büyük bir potansiyele sahip olan tarım sigortası uygulamalarının kavram olarak benimsetilmesi ve öneminin vurgulanması, tarım sigortalarının kapsamı ve uygulama şekilleri ve yöntemlerinin öğretilmesinin yanı sıra, öğrencilerin bu teorik bilgileri pratiğe geçirmelerine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Tarım sigortasının tanımı, tarihçesi ve gruplandırılması, tarım sektörünün tarım sigortaları yönünden değerlendirilmesi, tarım sigortasında kıymet takdiri yöntemleri ve uygulanışı, tarım sigortalarının genel ekonomik hedefleri, uygulanışları ve organizasyon şekilleri, Türkiye'de tarım sigortası uygulamasındaki sorunlar ve bunların olası çözümleri.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:03.01.2024 15:29:00)
DK1
1) Tarım Sigortaları ve Risk Yönetimi Kavramlarını öğrenir.
DK2
2) Tarım Sigortalarının Gelişimi ve Organizasyon Yapısını öğrenir
DK3
3) Tarımsal Faaliyetler ile Tarım Sigortaları arasındaki ilişkiyi kavrar
DK4
4) Tarımsal Faaliyeti Etkileyen Önemli Riskleri öğrenir
DK5
5) Tarım Sigortalarında Primin ve Hasar Oranlarının nasıl Saptanacağını öğrenir
DK6
6) Tarım Sigortalarında Eksperliğin nasıl yapılacağını öğrenir
DK7
7) Tarım Sigortaları Uygulamalarında karşılaşılan Ekonomik, Teknik ve Yapısal Sorunları bilir
DK8
8) Tarım sigortalarının ekonomik ve kurumsal yönlerini bilir
DK9
xx
DK10
xx