of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:09.07.2021 23:37:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-408
Tarımsal Muhasebe
3,0
3,0
4,0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Mevlüt GÜL
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
tarım işletmeleri muhasebe kayıtlarının işletmelerin ve faaliyetlerin analizi amacıyla kullanmak ve muhasebe bilgilerini tarım işletmelerinde uygulamalarına yardımcı olacak bilgi birikimini kazandırmak
Dersin İçeriği
Tarım muhasebesinin temel ilkeleri, uyulması gereken kayıt tutma prensipleri, tarım işletmeleri açısından kayıt tutmanın ve muhasebenin önemi, tarımda muhasebe kayıtları ve uygulamaları ile bunun muhasebeleştirilmesi, tarımsal ürünlerde önemli maliyet unsurları ve maliyet hesabında kullanılan yöntemler
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:28.12.2019 10:36:00)
DK1
Muhasebe ve tarım muhasebe kavramını bilir.
DK2
Muhasebenin işlevleri ve araçlarını tanımlar ve açıklar.
DK3
Tarım işletmeleriyle ilgili envanter, fiziki ve mali kayıtların neler olduğunu bilir.
DK4
Bu tür hesapların nasıl tutulduğunu öğrenir.
DK5
Gerek işletme ekonomisi ve gerekse mali yasalar açısından amortisman, değerleme, masraf ve gelir hesaplamalarını yapar.
DK6
İşletmeye yatırılan sermayenin getirisini ve işgücü ve özkaynak getirilerini hesaplar.
DK7
İşletme yönetimi hakkında bilgi edinir.
DK8
Ekonomik ve mali sonuçların değerlendirmesini yapar.