of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:09.07.2021 23:23:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-405
Tarım ve Gıda Politikaları II
3,0
3,0
3,0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Hasan YILMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Ulusal tarım ve gıda politikalarının belirlenmesinde dikkate alınan uluslararası oluşumların açıklanması, Teori ve uygulama itibariyle uluslararası tarım ve gıda politikalarının nasıl ortaya çıktığı ve uluslararası tarımsal ilişkileri nasıl yönlendirdikleri, Tarım ve gıda konusunda çalışan uluslararası kuruluşların uluslararası tarım politikasının oluşmasındaki ve dünyadaki ekonomik ve politik değişimlerdeki rolleri, Küresel ve bölgesel boyutuyla uluslararası tarımsal ilişkilerinin Türk tarım politikasının belirlenmesindeki yeri ve öneminin açıklanması dersin ana amacıdır
Dersin İçeriği
Uluslararası tarım ve gıda politikasının çalışma alanları, amaçları ve araçları, Uluslararası tarım ve gıda politikasının yürütücüleri, Uluslararası tarım ve gıda politikalarının küresel boyutu, Uluslararası tarım politikasını yönlendiren kuruluşlar, Tarım kesimine yönelik uluslararası yardımlar ve bu yardımların yardımı yapan ve alan ülkeye etkileri, Dünyada tarım kesimine yönelik uluslararası gıda yardımları, ticaret yardımları, sermaye yardımları, teknik yardımlar ve girdi yardımları, Tarımsal Politikaların Belirlenmesinde Uluslararası Anlaşmalardan Kaynaklanan Yükümlülükler, Türkiye'nin Tarım Politikası Reformuna Gitmesini Zorlayan Dışsal Nedenler; Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası ve Türkiye, AB- Türkiye İlişkilerinde gelişmeler, AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Açısından Gerekli Değişiklikler, AB Tarım Müzakere Süreci, Dünya Ticaret Örgütü ve Tarım Anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Görüşmelerinde Esas Alınacak Hususlar, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) İleri Tarım Müzakereleri
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:28.12.2019 10:36:00)
DK1
1) Uluslararası tarım ve gıda politikasının çalışma alanlarını, amaç ve araçlarını Uluslararası tarım ve gıda politikasının yürütücülerini öğrenir
DK2
2) Uluslar arası tarım ve gıda politikaları ve tarım ekonomisi arasındaki ilişkiyi analiz eder
DK3
3) Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Başlıca Tarım ve gıda Politikası Sorunlarını bilir
DK4
4) Uluslararası tarım ve gıda politikalarının küresel boyutunu öğrenir
DK5
5) Uluslararası tarım politikasına yön veren küresel kuruluşları bilir
DK6
6) Dünya tarım ve gıda ürünleri ticaret politikaları, ticaret yaratan nedenler ve geliştirme koşullarını öğrenir
DK7
7) Tarımsal Politikaların Belirlenmesinde Uluslararası Anlaşmalardan Kaynaklanan Yükümlülükleri bilir
DK8
8) Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası ve AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Açısından Gerekli Değişiklikleri öğrenir
DK9
9) AB- Türkiye İlişkilerinde gelişmeleri ve müzakere sürecinin nasıl işlediğini bilir
DK10
10) Dünya Ticaret Örgütü ve Tarım Anlaşmasının kapsamını öğrenir