of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:09.07.2021 23:22:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-401
Tarımsal İşletmecilik ve Planlama
3,0
3,0
4,0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
2-Vecdi DEMİRCAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Tarımsal işletmecilik ile ilgili temel kavramları, prensipleri, işletme faaliyet sonuçları ve planlama yöntemlerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Tarımsal işlemecilik kavramı ve kapsamı, tarım işletmesi kavramı ve tarım işletmelerinin sınıflandırılması, tarım işletmelerinin özellikleri, tarım işletmelerinin sermaye yapısı ve yıllık faaliyet sonuçları, tarım işletmelerinin çalışmalarını etkileyen faktörler, tarımsal işletmecilik ile ilgili prensipler, tarım işletmelerinin planlaması.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:28.12.2019 10:36:00)
DK1
1.Tarım işletmelerinin yapısını, tarımsal faaliyetin özelliklerini ve diğer sektördeki işletmelerden farklı yönlerini kavrar.
DK2
2.Tarımsal işletmecilik ilke ve kurallarını öğrenerek tarım işletmelerinde uygular
DK3
3.Tarım işletmelerini Rasyonel kararlar alarak yönetir.
DK4
4.İşletme faaliyet sonuçlarını hesaplayarak tarım işletmelerinin başarısını ölçer
DK5
5.Tarım işletmelerinin sermaye yapısının zayıf veya güçlü olduğunu ortaya koyar
DK6
6.İşletme düzeyinde planlama yaparak sınırlı kaynakların optimum bir düzeyde kullanılmasını sağlar.