of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:11.01.2023 10:57:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-313
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
3,0
3,0
4,0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Hasan YILMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma açısından günümüzde kazandığı kritik önem ve buna karşılık özellikle ülkemizde bugüne kadar göz ardı edilen doğal kaynak yönetimi ve önemi hususunda gerekli bilinç, bilgi, beceri ve yeteneğin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Doğal kaynakların önemi; ekoloji, birincil enerji kaynaklar, ikincil enerji kaynakları, doğal kaynaklar ve çevre; doğal kaynaklar ve ekolojik denge; çevre ve sürdürülebilir kalkınma. yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal kaynaklar ve özellikle hava, su, toprak, flora ve fauna, madenler ve enerji kaynaklarından yararlanma, çevre kirliliğinin kontrolü, tarımda çevre yönetimi, ekonomik büyüme ve gelişme,
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:11.01.2023 10:57:00)
DK1
1) Doğal kaynakların önemini fark eder ve doğal kaynakların yeterliliği sorununu bilir
DK2
2) Doğal kaynakların kötü yönetilmesinin nedenlerini öğrenir ve doğal kaynakların koruma ve işlenmesinde alternatifleri bilir
DK3
3) Doğal kaynaklar ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi öğrenir
DK4
4) Doğal kaynakların kullanılmasının modellenmesini öğrenir
DK5
5) Doğal kaynaklara yönelik kamusal politikaları öğrenir
DK6
6) Doğal kaynakların fayda ve maliyetlerinin ölçülmesini bilir
DK7
7) Arazi kullanımında sosyal verimlilik ve ekonomik analiz yaklaşımlarını öğrenir
DK8
8) Çevre kirliliğinin nedenleri ve çevre politikası araçlarını öğrenir
DK9
9) Tarımda çevre yönetimi esaslarını bilir