of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:11.01.2023 10:56:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-311
Kırsal Sosyoloji
3,0
3,0
4,0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hacer ÇELİK ATEŞ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Sosyolojinin ve köy sosyolojisinin temel bilgilerini ve kavramlarını bilmesinin yanı sıra, köy toplumlarının kültürel, sosyal ve sosyo-ekonomik yaşam koşullarını içeren bilgiler edinmesi, Türkiye kırsal alanının ve kırsal insanının genel sosyolojik özelliklerini öğrenmesidir.
Dersin İçeriği
Toplumbilimin tanımı, kapsamı ve içeriği, toplumbilimin tarihsel gelişimi ve kuramları, Köy toplumbiliminin kullandığı yöntemler, Köy ve Köylülüğe İlişkin Temel Kavramlar, Kırsal Alanda Sosyal Yapı ve Değişme (Köy-Şehir Tanımı ve Karşılaştırılması), Kırsal Alanlarda Yerleşim Düzeni, Türkiye’de Köy Tipleri, Türk Köylerinin Yönetsel Yapısı, Köy Nüfusu ve Köyden Kente Göçler, Köy Araştırmaları.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:11.01.2023 10:56:00)
DK1
1) Genelde Sosyolojinin, özelde ise Köy Sosyolojisinin temel bilgilerini öğrenir.
DK2
2) Sosyolojinin kavram ve kapsamını, tarihsel gelişme sürecini bilir
DK3
3) Köyü ve kırsalı daha yakından tanıyarak, kırsal kalkınmadaki yeri ve önemini öğrenir
DK4
4) Köy Toplumunun aile, din, inanç, kültür, yerleşim, tutum ve değer yargılarını öğrenir
DK5
5)Köydeki toplumsal değişmeyi daha iyi değerlendirebilir