of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:09.07.2021 23:16:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-308
Tarım ve Gıda Politikaları I
3,0
3,0
3,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Hasan YILMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Bu dersin amacı, Tarım ve gıda sektörünün temel özellikleri, Tarım ve gıda politikasına ilişkin kavramlar, Tarım politikası biliminin konuları, tarım ve gıda politikalarının amaçları ve araçları, Türkiye’de tarım ve gıda politikasını oluşturan kuruluşlar ve tarım politikasının yürütücüleri, Tarım ve gıda politikasının uygulama alanları, tarımsal destekleme yöntemleri, araçları, etkileri ve sonuçları konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tarım ve gıda politikasının konuları, Amaçlar, Araçlar ve politika yürütücüleri, Ulusal tarım politikası uygulama alanları, Pazar politikası, Fiyat politikası, Sosyal Politika, Gelir Politikası, Üretime Yönelik Politikalar, Destekleme Politikaları, Bölgesel Politikalar, Vergi Politikası, Tarımda Reform Arayışları
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:28.12.2019 10:36:00)
DK1
1) Tarım ve gıda politikası ile ilgili temel kavramları öğrenir
DK2
2) Genel ekonomi politikalarının tarım politikasına etkilerini öğrenir,
DK3
3) Tarım politikasının hedeflerini, amaç, araç ve yürütücülerini öğrenir,
DK4
4)Tarım politikasının uygulama alanlarının neler olduğu ve bu alanlara ilişkin uygulanan politika önlemlerini öğrenir
DK5
5) Tarımsal üretim ve pazar politikası araçlarını bilir
DK6
6) Tarım sektöründe karşılaşılan politika problemlerini bilir
DK7
7) Tarımsal destekleme araç ve yöntemlerini ve uygulanma biçimlerini bilir
DK8
8)Hangi durumlarda hangi tür destekleme modellerinin uygulanması gerektiğini bilir.
DK9
9) Hangi tür destekleme modelinin uygulanması halinde nasıl sonuçlar yaratacağını bilir.
DK10
10) Tarımsal gelir, ticaret ve vergi politikası önlem ve araçlarını öğrenir