of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:09.07.2021 11:54:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-304
Tarımsal Üretim Ekonomisi
2,0
2,0
2,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Bahri Karlı
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Tarım işletmelerinde üretim sürecinde mikroekonominin prensiplerini kullanarak girdi-çıktı ilişkilerinin ortaya konulması, üretime tahsis edilen kaynakları veri alarak kâr makzimizasyonunu sağlama yöntem ve yaklaşımları hakkında bilgi vermek aynı zamanda üretim etkinliğinin artırılması yol ve prensiplerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Üretim teorisi; faktör-ürün ilişkileri; üretim fonksiyonu, maksimum kâr koşulları; üretim faktörlerinin optimum kullanımı; iki ve daha fazla girdi kullanılmasında üretim, üretim fonksiyonu, ekonomik optimum; ürünlerin optimum bileşimi, üretim olanakları eğrisi, eş-gelir doğruları; maliyet fonksiyonu ve ürün arzı; maliyet-ürün ilişkileri, optimum üretim düzeyi, kısa-uzun dönemler; ölçek ekonomisi ve işletme boyutu, optimum işletme boyutu; zaman faktörü ve kaynak kullanımında ekonomik ilke ve hesaplar; tarım işletmesi ve ekonomisi, yapısal öğeler, temel ekonomik kavramlar; tarım işletmelerinde planlama teknikleri, tarımda maliyet; karar analizi; teknik ilerleme ve tarım, teorik esaslar; tarımsal piyasalara genel bakış, tarımsal piyasalarda arz, tarımsal piyasalarda talep.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Program Dersi
60
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
40
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:28.12.2019 10:36:00)
DK1
Üretim Teorisi ile ilgili temel kavramları öğrenir.
DK2
Girdi-Çıktı Analiz yöntemlerini öğrenir.
DK3
Üretim İlişkilerini çözümler.
DK4
Toplumun değişen gereksinimleri, değerleri ve amaçları doğrultusunda işletmecinin kaynaklarını en iyi ne şekilde kullanacağını kavrar.
DK5
Tarım işletmelerinde elde edilen hasıla, kâr ve kaynak kullanım konularında bilgi sahibi olur.
DK6
Tarımsal işletmelerinin geliştirilmesi ve kâr makzimizasyonu yönünden üretim ilişkilerini düzenler.
DK7
Teknik değişmelerin tarımsal üretim ve kaynak kullanımı üzerinde etkisini değerlendirir.