of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:17.02.2023 12:01:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-303
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
3,0
3,0
5,0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Bahri Karlı
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Seçtiği konuyla ilgili kaynak taraması yapabilmek
Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek
Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek
Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek
Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilmek
Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek
Yaptığı araştırmayla ilgili özet yazabilmek
Dersin İçeriği
1. ve 2. Hafta; bilgi ve bilim nedir? Bilimsel araştırmalarda temel kavramlar nelerdir? Bilimsel araştırma sürecinin aşamaları.
3. ve 4. Hafta; Araştırmanın planlamasında dikkat edilmesi gerekenler ve araştırma konusunun belirlenme aşamaları.
5. ve 6. Hafta; Örnekleme nedir? Örnekleme yöntemleri nelerdir?
7. ve 8. Hafta; Bilimsel araştırmada kullanılan veriler nelerdir?
9. ve 10. Hafta; Veri toplama yöntemleri nelerdir?
11. ve 12. Hafta; Bilimsel araştırmalarda kaynak Gösterme ve kaynakların düzenlenmesi.
13. ve 14. Hafta; Bilimsel araştırmanın yazımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:12.01.2024 12:20:00)
DK1
Bilimsel bir araştırma önerisi hazırlama süreci
DK2
Bilimsel bir araştırmanın aşamalarını ve temel kavramlarını öğrenme
DK3
Nicel veya nitel araştırma yöntemlerini kullanarak elde edilen bilimsel verileri uygun yöntemlerle analiz etme
DK4
Analiz sonuçlarını yorumlama
DK5
Analiz sonuçlarını paydaşlara aktarma