of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:09.07.2021 23:15:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-302
Ekonometri
3,0
3,0
3,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Mevlüt GÜL
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Öğrencilerin ekonometrik modelleme ve model sonuçlarını ekonomik açıdan yorumlama becerisini kazanmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Ekonometrinin tanımı, ekonometrik modellemenin aşamaları, en küçük kareler yöntemi, çeşitli matematiksel formda modellerin elde edilmesi ve esneklik hesaplamaları, tahmincilerin özellikleri, doğrusal regresyonun varsayımları, otokorelasyon, farklı varyans ve çoklu bağlantı problemlerinin belirlenmesi ve giderilmesi, zaman gecikmeli değişkenler, kukla değişkenler, doğrusal olasılık modelleri.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:24.01.2023 12:50:00)
DK1
Ekonometrik modelin öğelerini açıklar ve ekonomiden örnekler vererek önemini açıklar.
DK2
Ekonomi kuramını matematiksel olarak ifade eder.
DK3
Oluşturulan ekonometrik modeli çözümler, yorumlar ve ekonomi teorisinin gözlem verileriyle karşılaştırır.
DK4
Ekonometrik modelin katsayılarını hesaplar ve ekonomik teori ile katsayıların büyüklüğü ve işaretlerini sınar.
DK5
Ekonometrik modelden hareketle ekonomik büyüklüklerin tahminini yapar.
DK6
Ekonometrik modellerden hareketle esnekleri hesaplar ve yorumlar.
DK7
Kullanılan teknikleri ve elde edilen çözüm sonuçları kullanır ve yorumlar.
DK8
Sonuç olarak ekonominin laboratuar çalışmaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olur.
DK9
xx
DK10
xx