of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:17.02.2023 11:57:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-301
Tarımsal Yayım ve İletişim
3,0
3,0
4,0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Hacer ÇELİK ATEŞ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Öğrencinin tarımsal yayım kavramını öğrenmesi, tarımsal bilgi ve tekniklerin çiftçilere aktarılması ve benimsetilmesinde kullanılan eğitim, öğretim, iletişim teknikleri, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanır
Dersin İçeriği
Tarımsal yayım kavramı ve kapsamı, Tarımsal yayımın eğitimsel niteliği ve yayım eğitiminin özellikleri, Tarımsal Yayımın temel ilkeleri, Tarımsal yayımın çalışma süreci, Tarımsal yayım yöntem ve teknikleri, iletişim kavramı, iletişim süreci, iletişimde başarı koşulları, iletişimde yansıma, jest ve algılama.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:17.02.2023 11:57:00)
DK1
1)Tarımsal yayım ve iletişimin temel kavramlarını bilir
DK2
2) Kırsal kesimde yaşayan insanların gerek tarımsal ve gerekse tarım-dışı konulardaki eğitiminde kullanılacak teknikleri öğrenir
DK3
3) Tarımsal yayımda kullanılan yeni iletişim araç ve yöntemlerini öğrenir
DK4
4) Tarımsal yayım programlarının hazırlanması ve sunumunu öğrenir
DK5
5) Tarımsal yayım çalışmasının planlanmasını öğrenir
DK6
6)Tarımsal yayım çalışmasının izleme ve değerlendirmesini bilir
DK7
7) Çiftçilerde belirlenen yönde davranış değişikliği sağlayabilecek teknikleri öğrenir
DK8
8) Çiftçilerin üretim sorunlarının belirlenmesi ve alternatif çözümler sunmasının tekniklerini öğrenir