of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:20.02.2023 12:00:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-205
Mikro Ekonomi
3,0
3,0
3,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Alamettin BAYAV
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Mikro Ekonomi ilgili temel bilgiler edinmek, birim bazında karşılaşılan ekonomik sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin İçeriği
Mikro ekonominin temel kavramları, arz ve talep, fiyat esnekliği, tüketici davranışları teorisi, tüketici talep analizi, üretim teorisi, üretim maliyetleri, üretim ve firma teorisine ilişkin alternatif modeller satış maksimizasyon modeli, büyüme maksimizasyon modeli, fayda maksimizasyon modeli, ekonomik etkinlik, fonksiyonel gelir dağılımı,
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:24.01.2023 13:04:00)
DK1
Mikro ekonomi kapsamında teorik bilgiler edinme, bilgileri özümseme
DK2
Tüketim teorisi, tüketicinin amacı, fayda ve değer kavramı, faydanın ölçülebilmesi varsayımları altında fayda analizleri
DK3
Tüketicinin faydasını maksimum yapmak için fayda analizi yapma, uygun mal miktarı belirleme, bütçe dengesini sağlama
DK4
Üretim faktörlerini tanımlama, faktör- üretim ilişkisi teorik olarak açıklanması
DK5
Kısa dönem üretimde, faktör analizi, kullanılacak faktörün maksimum ve optimum miktarını belirleme
DK6
Uzun dönem üretimde, faktör-faktör analizi, en uygun faktör bileşimini oluşturma, maksimum üretim miktarını belirleme
DK7
İşletme karını en yükseğe çıkarmak için minimizasyon ve maksimizasyon kavramlarını anlayarak uygulayabilme
DK8
Fiyat teorisi kapsamında arz ve talep kanunlarını inceleme, esneklik kavramı, üretici ve tüketici açısından önemi, fiyat oluşumunu kavrama,
DK9
Piyasa çeşitleri, koşulları ve piyasalara uyum yöntemlerinin açıklanması
DK10
Monopol ve oligopol piyasaları, devletin etkilediği piyasalar